• B.D.I

Limina Sofi nonmen Sirpriz An larel Women

Mis à jour : 4 oct. 2018


Misié Women,


Kouté mwen, man lé palé ba'w.

Man sé Sirpriz, an ti manmay ki wè jou pa koté komin Voklen si mwa apré ou jwé tanbou pou di non.

Non, pas nou sé dé Nonm !

Non, pou lesklavaj fini !

Non, pou yo pa jijé nou asou koulè lapo-nou !


Epi tanbou-a ou envotjé lespri libèté. Lespri tala man lé gadé'y pou désandan nou.

Man ka goumen adan lavi-a. Man ka koud épi man ka travay latè tou.

Atjolman, man ni 21 lanné. Man ka viv épi an nonm yo ka kriyé Émile Sidney. Fanmi misié té za lib avan labolision lesklavaj. Epi Émile man ka aprann anlo. Tou sa y ka di mwen sé nannan pou lespri mwen jou apré jou. Man koumansé komprann poutji ou goumen, poutji ou pran chimen la « désobéïssance », poutji ou rézisté.

Women, épi tou sa man ka di'w la, ou koumansé komprann ki moun man yé. Yo pa ka fè lafet épi mwen. Yo ka kriyé mwen Limina.

Dépi ou pati ayen pa chanjé. Nou ka goumen tou lé jou pas fok nou toujou fè plis. Yo ka méprizé nou ankò pas nou nwè. Travay latè ou sav toujou red. Nou ka trimen tou lé jou mé nou la.

Lanné ka pasé. Nou za an 1870. Jòdi ya adan komin Maren léopol Liben trapé dézod épi an nonm yo ka kriyé Augier de Maintenon. Tribinal-la ba misié rézon. Ou ja sav : ravet pa jenmen ni rézon douvan poul ! Sa pé pa fet ! Man pa lé kwè ! San mwen ka bouyi ! Fok nou doubout ! Fok mwen doubout ! Epi Ejenn Lakay, Louis Telga, Émile Sidney, Boliva épi anlo ankò nou pran lavièpilot. Nou brilé bitation.


Bon difé adan an lo komin lisid.

Yo lé pran nou. Yo vréyé anlo fizi pou tjwé nou. Yo rivé alantou nou. Yo pran nou !

An didan mwen lespri lévé doubout toujou la. I key la jiktan lanmò vini pran mwen. Lè mwen pran désizion goumen, lavi té an bouden mwen. Lavi tala ba mwen lafos lité, lafos antré an rézistans.

Ich-mwen wè jou. Sé an ti bolonm ! Yo pran'y ! Nanm mwen pléré. Mé man tjenbé red. 14 mwa apré i pati pou jwenn zanset-li. Véyé anle'y souplé.

Women, man ka pati. Tribinal bouwo kondané mwen. Fok man kité matinik. Sé Matinik ki fè mwen. Yo ka vréyé mwen an lanfè Sen Loran Lagwiyann pou lérestan lavi mwen. Man pa ka moli. Rézistans an tout san mwen. Libèté épi mwen. Yo ka fè mwen pati mé lespri mwen ka rété Matinik.


Désanm 1871, man rivé an lanfè a. An lanfè ki ka bat dignité Nonm. Kò mwen ka fébli mé man sé Limina toujou. Fanm lan ki fet Matinik ! Matinik fè lespri mwen. Lanmò ka vini chèché mwen. I pran mwen. Man ni 31 lanné.

Listwa chayé mwen alé, fè mwen kité Matinik pas man té pou pòté flanbo lespri libèté. Limina Sofi, fanm lan ki maché an larel ouCet hommage rendu à Lumina Sophie aura un écho lors de la swaré bèlè de l'école AM4 de Rivière-Pilote. Ce sera aussi l'occasion de célébrer les 30 ans de cette école.©2018 by KOLIBRI'S NEWS. Proudly created with Wix.com